Betingelser for indmeldelse

Kontingentsatser

Kontingentet for 2024 er på generalforsamlingen blevet fastsat som følgende;

Passivt/støttemedlem: 150 DKK pr halvår

Senior Tackle: 1800 DKK pr halvår.

Man kan vælge at betale kontingent halvårligt eller månedligt, men ved indmeldelse i foreningen forpligter man sig, jf. §6 stk. 3 i vedtægterne, altid til en fuld kontingentperiode. Månedlig betaling skal derfor ses som en afbetalingsordning, hvor man er forpligtet til at betale alle 6 rater.

Kontingentperioderne går fra januar – juni og juli – december.

Ved indmeldelse som aktivt medlem midt i en kontingentperiode vil man blive opkrævet for det resterende af denne periode. Herefter bliver man opkrævet som normalt.

Som støttemedlem vil man blive opkrævet for hele kontingentperioden uagtet hvornår i denne man melder sig ind.

Alle bliver per automatik sat til halvårlig betaling, når man indmelder sig i foreningen. Hvis man ønsker at ændre sin betalingsrate, skal der sendes en mail til medlem@copenhagenraptors.dk senest én måned før næste kontingentperiodes opstart.

Hvis man ikke betaler sit kontingent, og dermed er i restance, vil man blive suspenderet fra deltagelse i idrætsudøvelse. Denne suspension ophæves når man har betalt sin restance.

Spillerlicens skal betales separat fra ens kontingent.

Udmeldelse

Jvf. §7 stk. 1 samt §7 stk. 2, skal man ved ønske om udmeldelse fra foreningen benytte udmeldelsesformen på foreningens hjemmeside senest én måned før kontingentperiodens udløb.

Hvis man er i restance til klubben, kan man først blive udmeldt når denne restance er betalt.

Læs desuden klubbens vedtægter her Vedtægter